КАТАЛОГ КНИГИ

Гнедина, Татяна Е.
Откритието на Джи - Джи : Джоузиф Джон Томсън / Татяна Е. Гнедина ; Прев. от рус. Николай Г. Бончев. - София: Техника, 1978. - 119 с. : с ил.; 20 см. + 8 л. : портр. - (Портрети)

Ориг. загл. Открытие Джи - Джи (Томсон)

УДК 539.1(092)+882-32+92 Томсън, Дж.

Именен показалец

Гнедина, Татяна Е.

Предметен показалец

Елементарни и най-прости частици

Сигнатура
53/ Т71
Инв. №
6792

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)