КАТАЛОГ КНИГИ

Долапчиев, Благовест и др.
Из историята на механиката : От Лагранж до Гаус / Бл. Долапчиев, Иван Г. Чобанов. - София: Наука и изкуство, 1966. - 141 с.; 20 см. - (Математич. и физични знания)
УДК 531(093)

Именен показалец

Долапчиев, Благовест

Предметен показалец

Физици

Сигнатура
53/ Д75
Инв. №
5370

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)