КАТАЛОГ КНИГИ

Данин, Даниил
Неизбежността на странния свят / Даниил Семьонович Данин; Прев. от рус. ез. Павел Джартов. - София: Народна младеж, 1967. - 479 с. : с ил.; 21 см. - (Библ. Парабола; 1)
УДК 539.12

Именен показалец

Данин, Даниил

Предметен показалец

Елементарни и най-прости частици

Сигнатура
53/ Д18
Инв. №
5295

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)