КАТАЛОГ КНИГИ

Лазарова, Добри Лазаров и др.
Химия : Наръчник на ученика / Добри Л. Лазаров, Евгени В. Головински. - 2 прераб. изд. - София: Народна просвета, 1990. - 280 с. : с ил.; 20 см.

Съдържа: Предм. показалец

УДК 54(075.3)

Именен показалец

Головински, Евгени Викторов
Лазарова, Добри Лазаров

Предметен показалец

Химия

Сигнатура
54/ Л14
Инв. №
15794

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)