КАТАЛОГ КНИГИ

Влахова, Радка Василева и др.
PONS Успех на матурата по български език и литература : Тестови задачи и тестове / Радка Влахова-Руйкова, Гергана Дачева. - 5 спец. изд. - София: ПОНС България, 2013. - 192 с.; 20 см.
ISBN: 978-954-344-052-8УДК 886.7.09(079)(075.3)+808.67(079)(075.3)

Именен показалец

Влахова, Радка Василева

Предметен показалец

Зрелостни изпити
Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
886.7.09/ В73
Инв. №
19775
Сигнатура
886.7.09/ В73
Инв. №
19774
Сигнатура
886.7.09/ В73
Инв. №
19773
Сигнатура
886.7.09/ В73
Инв. №
19772
Сигнатура
886.7.09/ В73
Инв. №
19771

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)