КАТАЛОГ КНИГИ

Борисов, Иван
Нашите първи геолози / Иван Борисов. - София: Народна просвета, 1963. - 80 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 5)
УДК 55(497.2)

Именен показалец

Борисов, Иван

Предметен показалец

Геология

Сигнатура
55/ Б65
Инв. №
9902

Още от същия автор

Борисов, Иван. Каменните одежди на София. София: Народна просвета, 1961


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)