КАТАЛОГ КНИГИ

Белоречки, Александър Д. и др.
Ободрителните питиета в нашия дом / Александър Д. Белоречки, Николай А. Джелепов. - София: Техника, 1973. - 156 с. : с ил.; 20 см.
УДК 613.3(02.062)+663.91/.96(02.062)+663.8(02.062)

Именен показалец

Белоречки, Александър Д.

Предметен показалец

Напитки

Сигнатура
613/ Б35
Инв. №
4495

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)