КАТАЛОГ КНИГИ

Брентйес, Бурхард
Откриването на домашните животни / Бурхард Брентйес ; Прев. от нем. Нона Тонева-Радева. - София: Земиздат, 1981. - 159 с. : с ил.; 17 см.

Ориг. загл. Die Erfindung des Haustieres / Burchard Brentjes

УДК 591.6+636

Именен показалец

Брентйес, Бурхард

Предметен показалец

Зоология

Сигнатура
59/ Б80
Инв. №
11944
Сигнатура
59/ Б80
Инв. №
11943

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)