КАТАЛОГ КНИГИ

Даръл, Джералд
Пияната гора ; Шепнещата земя / Джералд Даръл ; Прев. от англ. Борис Дамянов. - София: Земиздат, 1979. - 344 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. The drunken forest ; The whispering land / Gerald Durrell

УДК 591.9

Именен показалец

Даръл, Джералд

Предметен показалец

Експедиции
Зоогеография

Географски показалец

Южна Америка

Сигнатура
59/ Д23
Инв. №
2475
Сигнатура
59/ Д23
Инв. №
9234

Още от същия автор

Даръл, Джералд. Градината на боговете. София: Отечество, 1988

Даръл, Джералд. Моето семейство и други животни. София: Отечество, 1984

Даръл, Джералд. Моето семейство и други животни. София: Пан, 2005

Даръл, Джералд. Птици, животни и роднини. София: Пан, 2005

Даръл, Джералд. Птици, животни и роднини. София: Земиздат, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)