КАТАЛОГ КНИГИ

Адамсън, Джой
Петнистият сфинкс : Зоопсихологически наблюдения / Джой Адамсън ; Прев. от англ. Весела Илиева. - София: Земиздат, 1980. - 264 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. The spotted sphinx / Joy Adamson

УДК 591.51+599.742

Именен показалец

Адамсън, Джой

Предметен показалец

Хищници
Котки

Сигнатура
59/ А34
Инв. №
12445
Сигнатура
59/ А34
Инв. №
10384

Още от същия автор

Адамсън, Джой. Зовът на Пипа. София: Земиздат, 1981

Адамсън, Джой. Кралицата на Шаба. София: Земиздат, 1984

Адамсън, Джой. Лъвицата Елза. София: Земиздат, 1985

Адамсън, Джой. Приятели от гората. София: Земиздат, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)