КАТАЛОГ КНИГИ

Шулц, Екхард
Сред жирафи и слонове / Екхард Шулц ; Прев. от нем. Борислав Антонов. - София: Земиздат, 1983. - 144 с. : с ил.; 20 см. + сн.

Ориг. загл. Unter Giraffen und Elefanten / Eckhard Schulz

УДК 591.9(67)

Именен показалец

Шулц, Екхард

Предметен показалец

Животни
Зоогеография

Географски показалец

Африка

Сигнатура
59/ Ш96
Инв. №
11242
Сигнатура
59/ Ш96
Инв. №
11241
Сигнатура
59/ Ш96
Инв. №
11510

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)