КАТАЛОГ КНИГИ

Кръстев, Тодор
Простудни заболявания / Тодор Кръстев. - София: Медицина и физкултура, 1973. - 59 с.; 20 см. - (Библ. Лекарят ви съветва)
УДК 616.921.5(02.062)+616.2(02.062)

Именен показалец

Кръстев, Тодор

Предметен показалец

Болести
Вируси

Сигнатура
616/ К92
Инв. №
5798

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)