КАТАЛОГ КНИГИ

Славов, Иван и др.
Пиелонефритът в акушерската практика : Монография / Иван Славов, Атанас Мурджев. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1975. - 118 с. : с ил.; 20 см.

Рез. на рус. и фр. ез

УДК 616.61

Именен показалец

Славов, Иван

Предметен показалец

Болести

Сигнатура
616/ С43
Инв. №
8089

Още от същия автор

Славов, Иван. Златната решетка. София: Университ. изд. Св. Кл. Охридски, 1991


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)