КАТАЛОГ КНИГИ

Преображенски, Владимир Сергеевич
Съветите на д-р ФиС / В. С. Преображенски ; Прев. от рус. Олга Цанова. - София: Медицина и физкултура, 1987. - 160 с. : с ил.; 20 см. - (Доктор ФиС: Советы взрослым)
УДК 613.7-053.8

Именен показалец

Преображенски, Владимир Сергеевич

Предметен показалец

Лечебна гимнастика

Сигнатура
613/ П85
Инв. №
133335

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)