КАТАЛОГ КНИГИ

Николова, Здравка Василева
Грип / Здравка Николова. - София: Медицина и физкултура, 1977. - 164 с. : с ил.; 20 см.
УДК 616.921.5

Именен показалец

Николова, Здравка Василева

Предметен показалец

Болести
Вируси

Сигнатура
616/ Н75
Инв. №
10207

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)