КАТАЛОГ КНИГИ

Траш, Агата Муди и др.
Вегетарианството - начин на живот / Агата Траш, Калвин Траш; Прев. от англ. Кремен Кръстев. - София: Нов живот, [1982]. - 374 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Nutrition for vegetarians / Agatha Thrash, Calvin Thrash

ISBN: 954-719-083-0УДК 613.26/.27(02.062)

Именен показалец

Траш, Агата Муди

Предметен показалец

Хранене
Лечебно хранене

Сигнатура
613/ Т79
Инв. №
19376

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)