КАТАЛОГ КНИГИ

Мундрова, Славянка Димитрова и др.
Отслабване без диета : Съвременна диетология по Мишел Монтиняк при български условия: Практическо ръководство / Славянка Мундрова, Персида Бочева ; Под ред. на Олга Михнева-Папазова. - 2 изд. - София: Лира Принт, 2004. - 136 с. : с ил.; 20 см. + табл. - (Сер. Здраве и кондиция : Книги за жената и дома; 6)
УДК 613.24/.25(035)+615.874(035)+641.563(083.1)

Именен показалец

Мундрова, Славянка Димитрова

Предметен показалец

Лечебно хранене
Диети

Сигнатура
613/ М95
Инв. №
19363

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)