КАТАЛОГ КНИГИ

Сафрон, Джеръми
Пълно прочистване на тялото и душата : Чрез лечебно гладуване, постене и въздържание / Джеръми Сафрон ; Прев. от англ. Весела Христова. - София: СофтПрес, 2009. - 109 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. The Fasting Handbook. Dining from an Empty Bowl / Jeremy Safron
Съдържа и: Речник

ISBN: 978-954-685-637-1УДК 613.2(035)+615.8(035)

Именен показалец

Сафрон, Джеръми

Предметен показалец

Лечебно хранене
Диети

Сигнатура
613/ С20
Инв. №
19372

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)