КАТАЛОГ КНИГИ

Михайлов, Владимир Павлович и др.
Въведение в ракетно-космическата техника / Владимир Павлович Михайлов, Георги Аспарухов Стоянов. - София: Техника, 1982. - 228 с. : с ил.; 25 см.

Вторият авт. е известен като Георги Аспарухов

УДК 629.136.3

Именен показалец

Михайлов, Владимир Павлович

Предметен показалец

Космонавтика
Космическа техника

Сигнатура
629/ М74
Инв. №
13600

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)