КАТАЛОГ КНИГИ

Попова, Дина
Опитай сама : Сто чедиридесет и девет идеи за дома / Дина Попова. - София: Д-р Бетър Берон, 1989. - 157 с. : с ил.; 24 см.

Пълното име на авт. е: Дина Кръстева Попова-Янакиева

УДК 64(035)

Именен показалец

Попова, Дина

Предметен показалец

Домакинство

Сигнатура
64/ П76
Инв. №
15343
Сигнатура
64/ П76
Инв. №
15381

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)