КАТАЛОГ КНИГИ

Костандиев, Григори
Да послушаме музика : Кн. за домашната фонотека / Григори Костандиев. - София: Народна младеж, 1982. - 160 с. : с ил.; 10x14 см. - (Библ. Ключ)
УДК 78+681.84

Именен показалец

Костандиев, Григори

Предметен показалец

Звук

Сигнатура
78/ К86
Инв. №
9876

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)