КАТАЛОГ КНИГИ

Чудесата на България / Колектив. - Стара Загора: Алба Трейдинг, 2010. - 25 с. : с ил.; 23 см. - (Пор. Родна страна)
УДК 904(497.2)(02.053.2)

Предметен показалец

Природни забележителности
Археологически паметници

Сигнатура
904/ Ч94
Инв. №
19768

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)