КАТАЛОГ КНИГИ

Галина, Лада
Майско зелено : Разкази / Лада Галина. - София: Профиздат, 1987. - 158 с.; 16 см.
УДК 886.7-32

Именен показалец

Галина, Лада

Сигнатура
886.7-3/Г18
Инв. №
13281

Още от същия автор

Галина, Лада. Приказки. София: Отечество, 1979

Галина, Лада. Разкази за малкото братче. София: Отечество, 1983

Галина, Лада. Шосето не е космос. София: Издателство на отечествения фронт, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7173 | Имена в показалеца: 4237

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)