КАТАЛОГ КНИГИ

Гаговски, Никола
Дравски мартеници : Документална повест / Никола Гаговски ; [С послесл. от Марчо Николов]. - София: Военно издателство, 1982. - 144 с.; 20 см.
УДК 886.7-32+949.72.053

Именен показалец

Гаговски, Никола

Предметен показалец

Отечествена война

Сигнатура
949.72.05/ Г12
Инв. №
14409

Още от същия автор

Гаговски, Никола. Пътуване към подвига. София: Военно издателство, 1990

Гаговски, Никола. Тайният шифър. София: Народна младеж, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)