КАТАЛОГ КНИГИ

Кедров, Фьодор
Повест за Френкел : [Биография] / Ф. Кедров ; Прев. от рус. Тодор Минчев. - София: Техника, 1973. - 150 с.; 20 см. - (Научни животописи)

Ориг. загл. Повесть о Френкеле

УДК 53(092)+92Френкел, Я.

Именен показалец

Кедров, Фьодор

Предметен показалец

Физици

Сигнатура
92/ К49
Инв. №
9664
Сигнатура
53/ Ф82
Инв. №
6366

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)