КАТАЛОГ КНИГИ

Лукин, Александър А. и др.
Николай Кузнецов / Александър А. Лукин, Теодор К. Гладков ; Прев. от рус. Ангел Ст. Антонов. - София: Държавно военно издателство, 1975. - 301 с.; 17 см. - (Библ. Невидимият фронт)
УДК 882-32+92Кузнецов,Н.

Именен показалец

Гладков, Теодор К.
Лукин, Александър А.

Предметен показалец

Руска литература
Втора световна война

Сигнатура
882-3/ Л86
Инв. №
710

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)