КАТАЛОГ КНИГИ

Вълков, Стефан
В страната на хилядите хълмове / Стефан Вълков. - София: Наука и изкуство, 1982. - 132 с. : с ил.; 20 см. + сн.
УДК 916(675.98)(036)

Именен показалец

Вълков, Стефан

Географски показалец

Африка
Руанда

Сигнатура
916/ В93
Инв. №
935

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)