КАТАЛОГ КНИГИ

Идакиев, Симеон
С яхта около Европа / Симеон Идакиев. - София: Медицина и физкултура, 1982. - 99 с. : с ил.; 20 см. + сн.

Съдържа и речник на морските термини

УДК 910.4(4)

Именен показалец

Идакиев, Симеон

Предметен показалец

Маринистика
Морски пътешествия

Географски показалец

Европа

Сигнатура
91/ И31
Инв. №
3925
Сигнатура
91/ И31
Инв. №
3924

Още от същия автор

Идакиев, Симеон. Мечта по Южния кръст. София: Медицина и физкултура, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)