КАТАЛОГ КНИГИ

Тодоров, Тодор Ангелов
Из тайните на планетата Земя / Тодор А. Тодоров. - 2 прераб. изд. - София: Народна просвета, 1989. - 175 с. : с ил.; 20 см. + табл., диагр. - (Библ. за ученика : Серия География)
УДК 911+551.1/.4

Именен показалец

Тодоров, Тодор Ангелов

Предметен показалец

Геология
Природни бедствия

Сигнатура
91/ Т64
Инв. №
15295

Още от същия автор

Тодоров, Тодор. Скъпоценните камъни от А до Я. София: Народна просвета, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)