КАТАЛОГ КНИГИ

Канев, Диню
Към тайните на релефа в България : Геоморфоложки очерци и пътеписи / Диню Канев. - София: Народна просвета, 1988. - 152 с. : с ил.; 20 см. + сн., карти
УДК 914.972+551.43

Именен показалец

Канев, Диню

Предметен показалец

Геология

Сигнатура
914.972/ К24
Инв. №
15198

Още от същия автор

Канев, Диню. Към тайните на релефа в България. София: Народна просвета, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)