КАТАЛОГ КНИГИ

Яновски, Юрий
Конници : Роман / Юрий Яновски ; Прев. от укр. [и предг.] Лиляна Минкова. - София: Народна култура, 1968. - 184 с.; 20 см. - (Библ. Избрани романи; 1)

Ориг. загл. Вершники

УДК 883-31

Именен показалец

Яновски, Юрий

Предметен показалец

Украинска литература

Сигнатура
882-3/ Я67
Инв. №
9637

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)