КАТАЛОГ КНИГИ

Смирнов, Сергей С.
Героите от Брестката крепост / Сергей С. Смирнов ; Прев. от рус. Лиляна Стефанова. - София: Народна младеж, 1961. - 256 с.; 20 см.
УДК 882-94

Именен показалец

Смирнов, Сергей С.

Предметен показалец

Руска литература
Втора световна война

Сигнатура
882-3/ С47
Инв. №
7975

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)