КАТАЛОГ КНИГИ

Маяковски, Владимир
Мистерия - Буф : Героическо, епическо и сатирическо изображение на нашата епоха / Владимир Маяковски; Прев. от рус. Стефан Цанев. - София: Народна култура, 1968. - 135 с.; 19 см. - (Библ. Театър; 10)
УДК 882-2

Именен показалец

Маяковски, Владимир

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-2/ М42
Инв. №
7258

Още от същия автор

Маяковски, Владимир. Избрани произведения. София: Народна култура, 1967-1971

Маяковски, Владимир. Чиста вяра. София: Народна култура, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)