КАТАЛОГ КНИГИ

Иванов, Всеволод
Брониран влак 14-69 : Пиеса / Всеволод Иванов; Прев. от рус. Людмила Алтънова. - София: Народна култура, 1971. - 136 с.; 20 см. - (Библ. Театър; 21)
УДК 882-2

Именен показалец

Иванов, Всеволод

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-2/ И21
Инв. №
7259

Още от същия автор

Иванов, Всеволод. Медната лампа. София: Профиздат, 1976

Иванов, Всеволод. Цветни ветрове. София: Народна култура, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)