КАТАЛОГ КНИГИ

Николова, Румяна Христова и др.
България : Природа. Човек. Цивилизации / Румяна Николова, Николай Генов. - София: Сиела, 2015. - 425 с. : с ил.; 30 см. + цв.сн.
ISBN: 978-954-28-1625-6УДК 904(497.2)+914.972+949.72

Именен показалец

Генов, Николай
Николова, Румяна Христова

Предметен показалец

Природни забележителности
Археологически паметници

Сигнатура
9/ Н75
Инв. №
19766

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)