КАТАЛОГ КНИГИ

Маклейн, Алистър
Крайцерът Юлисис : Роман / Алистър Маклейн; Прев. от англ. Виолета Чушкова. - Варна: Георги Бакалов, 1987. - 352 с.; 20 см. - (Бибриотека Океан; 50)

Ориг. загл. HMS Ulysses / Alistair Maclean

УДК 820-31

Именен показалец

Маклейн, Алистър

Предметен показалец

Английска литература
Маринистика

Сигнатура
820/899 / М19
Инв. №
13863

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)