КАТАЛОГ КНИГИ

Испански разкази : Сборник / Състав. Фани Наземи, Лада Галина, Тодор П. Нейков; Прев. от исп. ез.. - София: Народна култура, 1979. - 371 с.; 20 см.
УДК 860-32

Именен показалец

Галина, Лада (съст.)
Наземи, Фани (съст.)
Нейков, Тодор П. (съст.)

Предметен показалец

Испанска литература

Сигнатура
820/899 / И93
Инв. №
6391

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)