КАТАЛОГ КНИГИ

Дьоблин, Алфред
Берлин - Александерплац : Историята на Франц Биберкопф / Алфред Дьоблин ; Прев. от нем. [с предг.] Вили Брюкнер. - София: Народна култура, 1980. - 468 с.; 20 см. - (Библиотека Избрани романи; 8)

Ориг. загл. Berlin - Alexanderplatz / Alfred Doblin

УДК 830-312.6

Именен показалец

Дьоблин, Алфред

Предметен показалец

Немска литература

Сигнатура
820/899 / Д94
Инв. №
10833
Сигнатура
820/899 / Д94
Инв. №
8154

Още от същия автор

Дьоблин, Алфред. Берлин - Александерплац. София: Народна култура, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)