КАТАЛОГ КНИГИ

Антов, Огнян Тодоров
Вапцаров на български / Огнян Антов. - Варна: Славена, 2002. - 79 с.; 20 см. - (Библиотека за учителя и ученика; 14)
ISBN: 954-579-225-6УДК 886.7-1.09(092)+92 Вапцаров, Никола Йонков

“Вапцаров на български” изследва цикъла “Песни за човека”, първи от сбирката “Моторни песни”, 1940. Снабдена е с послеписи, въвеждащи и обобщаващи думи, но всички те обслужват ядрото – анализи на осемте стихотворения на цикъла. Това е проспективна плетеница от анализи, които (колкото повече се навлиза в цикъла) толкова повече ретроспективни нишки извеждат от изминатото… Целите са няколко: Фокусиращ анализ на конкретно стихотворение – основни смисли, тип лирически светоглед, ритъм и стих, стилистика. Но конкретните анализи не се стремят към изчерпателност, а към нещо друго. Стремят се към мотивната структура и въобще към тези нива на художествената тъкан, които правят от отделните творби една цялост, многоизмерен обект със свой контекст. Тоест освен въздействащите средства на отделните творби, друга основна теза е цикличността и нейните пътища и закономерности… Защото поезията на Н. Вапцаров е естествено-циклична. С друго, освен с поезията, тази книга не се занимава.

Именен показалец

Антов, Огнян Тодоров
Вапцаров, Никола Йонков (за него)

Предметен показалец

Литературни анализи

Сигнатура
886.7.09/В21
Инв. №
19628

Още от същия автор

Антов, Огнян. Тате отива за колело. Варна: Онгъл, 2013


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)