КАТАЛОГ КНИГИ

Неруда, Пабло
Момиче и планета : Избрани стихотворения / Пабло Неруда; Прев. от исп. Александър Муратов, Атанас Далчев; Предг. Александър Муратов. - София: Народна култура, 1965. - 120 с.; 16 см. - (Съвременни поети)
УДК 860-1

Именен показалец

Неруда, Пабло

Предметен показалец

Испанска литература

Сигнатура
820/899-1/Н59
Инв. №
9967

Още от същия автор

Неруда, Пабло. Изповядвам, че живях. София: Партиздат, 1975

Неруда, Пабло. Океан. София: Народна култура, 1974


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)