КАТАЛОГ КНИГИ

Голяма книга за малките животни / Прев. от англ.. - София: Фют, 2013. - 128 с. : с ил.; 24 см.

Ориг. загл. My big book of baby animals

ISBN 978-954-625-858-8УДК 59(02.053.2)

Предметен показалец

Зоология

Сигнатура
59
Инв. №
19507

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)