ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Бръзицов, Христо Д.

Бръзицов, Христо. Екзарх Йосиф І. София: Народна младеж, 1973

Бръзицов, Христо. Бащин край. Варна: Държавно издателство, 1968

Бръзицов, Христо. Далечни спомени за близки хора. Варна: Георги Бакалов, 1979

Бръзицов, Христо. Спомени на едно българче. София: Отечество, 1979

Бръзицов, Христо. Во Прилепа града. Варна: Държавно издателство, 1969

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8554 | Имена в показалеца: 5226

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)