КАТАЛОГ КНИГИ

Киров, Йовко
Заветът на хан Кубрат / Йовко Киров; Худож. Асен Гицов. - София: Отечество, 1978. - 32 с. : с ил.; 32 см. - (Библ. България древна и млада)
УДК 886.7-32

Именен показалец

Аспарух (за него)
Киров, Йовко

Сигнатура
886.7- 3/ К59
Инв. №
1911
Сигнатура
886.7- 3/ К59
Инв. №
3690

Още от същия автор

Киров, Йовко. Снопът пръчки. София: Отечество, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8554 | Имена в показалеца: 5226

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)