КАТАЛОГ КНИГИ

Бръзицов, Христо Д.
Екзарх Йосиф І : Документална повест / Христо Бръзицов. - София: Народна младеж, 1973. - 217 с.; 20 см. - (Библиотека България в образи : Книги за видни българи; 23)

Съдържа: портр.

УДК 886.7-312.6

Именен показалец

Бръзицов, Христо Д.
Йосиф, Екзарх (за него)

Сигнатура
886.7-3/Б83
Инв. №
10971

Още от същия автор

Бръзицов, Христо. Бащин край. Варна: Държавно издателство, 1968

Бръзицов, Христо. Во Прилепа града. Варна: Държавно издателство, 1969

Бръзицов, Христо. Далечни спомени за близки хора. Варна: Георги Бакалов, 1979

Бръзицов, Христо. Спомени на едно българче. София: Отечество, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8554 | Имена в показалеца: 5226

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)