Събрани web съчинения
За контакти:
Сваляния (7976) за (10) файла

2654 Изтеглете романа "Юноша" от О. Антов (2007, 472 с., PDF)

869 Изтеглете "Вапорът Радецки", пиеса за Христо Ботев

858 Изтеглете сборника "20 години драматургия без театър (1992-2011)"

713 Изтеглете изследването "Вапцаров на български" (2000)

680 Изтеглете "Китови опашки", комедия с близнаци

680 Изтеглете "Мъгла", драма

663 Изтеглете изследването "Varna Core. Рекламното писане, гледано отстрани" (2012)

479 Glinkov SS. Hippies and the Science (article)

238 Комиксът на Денислава Стоянова, 5 кл., ОУ "Христо Ботев" - Варна. Оригинално име: #Комиксъ

142 Годишен планьор на Анапест за 2021 (планер, Planner) [PDF, 708 KB]

Съдържание / 215

Категории / 34

Имена / 12

Галерия / 70

Файлове / 10

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 22

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 8

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 15

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 4

Посетете още