Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
Вярно с оригинала : двувековна случка с проф. Никола Георгиев
Ако не е истина, не е и лъжа

Веднъж, скоро след Промяната, в началото на 90-те години на 20 в., амбициозен студент срещнал в коридорите на Софийския университет професор Никола Георгиев и, показвайки в ръка взетия току-що конспект по дисциплината "Теория на литературата", възкликнал:

- Професор Георгиев, ама въпросите и тази година са същите като миналата!

- Да, колега - отвърнал с типичната си приветливост Никола Георгиев, - ала тази година отговорите са други.

Не щеш ли, над десет години по-късно, вече в началото на 21 в. и след Прехода, прагматичен студент отново среща уважавания и обичан професор и приветливо му показва конспекта за изпита, ала и преснета тетрадка със записки по литературознание. И пита с типичната съвременна дигитална усмивка:

- Професор Георгиев, отговорите нали и тази година са същите?

- Да, колега, ала тази година въпросите са други.

Бележка от редактора:

Всъщност този анекдот е зает от книжка с афоризми, размисли и случки с Алберт Айнщайн, но парадигматичната подмяна на главния герой смятаме за напълно резонна.

Зает е анекдотът, но е и удвоен през призмата на антитезата.

Иначе казано - поздрав за всички филолози!

t
f
14.04.2014 (пр. 16.10.2019) | Знаци: 1151 | Прегледи: 1809 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още