Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
Петнадесетточкова система за избор на име на група

1) Да е бързозапомнящо се (max 3 точки)

2) Да е кратко (max 1 точка)

3) Да е българско, но лесно транслитериращо се на латиница / Да е задължително на латиница [според желанието на членовете] (max 2 точки)

4) Да има символика в него (max 2 точки)

5) Да пасва на характерите на членовете на групата (4 точки)

6) Уникалност на името по света (max 3 точки)

Инструкция за ползване:

Групата се събира.

След обсъждане се извеждат за гласуване 3 (три) предложения.

Всеки член на групата попълва таблицата за всяко от имената (от 0 до посочения максимум точки, включително):

(вж. Табл. 1 най-долу)

Вотът е таен.

Резултатите се мушкат в том барабана.

След туш с чинела листчетата се вадят и председателят обобщава резултатите.

Печели предложението, събрало най-голям общ сбор.

Накрая новопокръстената група отива в близкия хоремаг и всички ядат, пият и се веселят.

Ако има недоволни от изборите, след като се понапият, пак се скарват и се бият.

                              ------------------------------------
                             |               Критерии               |
 ------------------------------------------------------------------------
|     Имена             |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ||  СБОР  |
 ------------------------------------------------------------------------
|  Предложение 1  |      |      |     |      |      |      ||            |
 ------------------------------------------------------------------------
|  Предложение 2  |      |      |     |      |      |      ||            |
 ------------------------------------------------------------------------
|  Предложение 2  |      |      |     |      |      |      ||            |
 ------------------------------------------------------------------------

Табл. 1

t
f
11.04.2012 (пр. 05.06.2017) | Знаци: 960 | Прегледи: 1552 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още