Събрани web съчинения
За контакти:
Речи
Учителят. Реч за Иван Вазов

Често олицетворяват Вазов с Дъба –

символа на знаменитото му стихотворение,

за което той признава, че е написано по непосредствен повод,

без иносказание.

Така разбира Вазов своята роля –

без напудрени иносказания, без мурафети и сложни палитри,

а прямо и всеотдайно служене на родината и отклик на всичките й болки.

За да се запази дъбът,

му трябва широта, височина, здрава почва и съхранение от бурите и пожарите.

За да ни пази дъбът, той трябва да е над нас, високо, и да наблюдава.

Вазов живее със съпругата си Евгения Марс година,

след това съпругата напуска сопотската къща,

а портите хлопва Вазовата майка.

При Вазов няма залитания,

музата му ще принадлежи винаги на майката - България.

Колко политически и литературни борби преживява

и съучаства през живота си Вазов,

колко хора минават през погледа му и през литературните му творби.

Колко пъти през годините го изхвърлят от родината,

от политиката,

от литературата –

той е непоклатим,

защото умее да превърне загубената родина във втора родина

там, където е,

в това, в което е най-неудържим – писането.

Изумяваща е способността му да поглъща литературните жанрове,

да твори в целия литературен спектър

и най-вече – върху гола пръст, без никаква традиция.

Иван Вазов е механизмът, който поражда традиции,

deus ex machina на българската литература.

Той е кодирал в паметта ни и Ботйов, и Левски, и Раковски, и Паисий

и вси светини и знайни и незнайни герои –

а всички тях, включително и себе си,

е дублирал в прототиповете на литературните си герои.

Вазовата литература е нашето съзнание.

Затова кой ли не е копал Вазовата нива –

от майстори до драскачи, от литерати до алитерати.

Но за какво пледираме?

Да спомним Яворов, който сляп, в последната си година,

тътрещ се сред раззинатите усти на обвиняваща го София,

среща Вазов,

Вазов спира и чува:

"Учителю, не съм убил.

Вярваш ли ми, учителю?"

t
f
02.12.2011 (пр. 26.07.2017) | Знаци: 1906 | Прегледи: 1979 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още