АНАПЕСТ Дума на варненските хуманитари (замразена)

Дописки

1993 До RSS абонатите на Anapest.Org (ако има такива)

Уважаеми уеб братя,

това е последната публикация в настоящата платформа на Анапест. От платформата Вавилон (2011) сайтът мигрира към модулатора Антонет (2014). Освен това размножава своята идентичност и специализация в следните първоначални подпроекти, за всеки от които можете да си закачите отделна RSS емисия:

Анапест ДАМАСКИН RSS Новини - http://www.anapest.org/damaskin/?rss

АНТОВЪ литархив RSS Новини - http://www.anapest.org/antov/?rss

Анапест ДРАМОТЕКА RSS Новини - http://www.anapest.org/dramoteka/?rss


Благодарим за вниманието и до нови уеб срещи.

ОА

712 знака

2017-04-11, 20:22:35

Дописки

Очерци и сказки

Гости

За проекта → Наследник на Хуманитари.Нет (2009-2012), който е наследник на Дума на варненските хуманитари (1994, хартиено издание). Представлява наполовина извлеци от книги, наполовина авторски статии от различно естество, жанр и повод на възникване, както и всякакви приписки на главния редактор. Има и секция за гостуващи автори.
→ Редактира се и се списва от Огнян Антов
Платформа Вавилон
Версия 3.11.105
Разработка на Огнян Антов
Произведено във Варна
Наследник на стария Anapest.Org (2005),
Хуманитари.Нет (2009)
и Vavilon.bg (2010)
2005 - 2024 (c) AntoLab
Copyright (c) Огнян Антов
Авторски   (\_/)
        Web     (''+'')
Design    ('')_('')