ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Математика

Пашов, Илия. Математическа логика и някои въпроси на обучението по математика. София: Народна просвета, 1983

Постников, М. Теоремата на Ферма. София: Наука и изкуство, 1981

Проданов, Иван. Увод във функционалния анализ. София: Наука и изкуство, 1982

Славов, Койчо. Основни методи за решаване на задачи по алгебра. София: Народна просвета, 1967

Санилов, Грозьо и др. Нови срещи с коничните сечения. София: Народна просвета, 1988

Табов, Йордан. Хомотетията в задачи. София: Народна просвета, 1989

Бекер, Ф. и др. Формули и таблици по основните учебни дисциплини. Варна: Бит и техника, 2005

Тонов, Иван. Приложение на комплексните числа в геометрията. София: Народна просвета, 1988

Хонсбъргър, Рос. Остроумието в математиката. София: Наука и изкуство, 1982

Български математици. София: Народна просвета, 1987

Чобанов, Ив. и др. Знаменити задачи на древността. София: Народна просвета, 1962

Петкова, Станислава и др. Математика. София: Просвета, 2001

Математика 9. клас. София: Делфи,Совеал 97, 2001

Паскалев, Георги и др. Математика за 10. клас - първо равнище. София: Архимед, 201

Паскалев, Георги и др. Математика за 10. клас - второ равнище. София: Архимед, 2001

Запрянов, Запрян и др. Математика 10. клас. София: Просвета, 2001

Запрянов, Запрян и др. Математика за 11. клас. София: Просвета, 2001

Лозанов, Чавдар и др. Математика за 12. клас. София: Анубис, 2002

Форсайт, Джордж и др. Компютърни методи за математически пресмятания. София: Наука и изкуство, 1996

Ганчев, Иван и др. Организация и методика на урока по математика. София: Народна просвета, 1987

Маджаров, Александър. Математическата подготовка на седемгодишните деца. София: Народна просвета, 1977

Серафимов, Димо и др. Справочник по математика за средните училища. София: Народна просвета, 1989

Славов, Койчо и др. Кръжочната работа по математика в IV и V кл. на ЕСПУ. София: Народна просвета, 1987

Чилингирова, Люба и др. Дидактични игри и упражнения по математика в началното училище. София: Просвета, 1994

Шопова, Димитричка и др. Книга за учителя по математика в 3. клас на СОУ. София: Булвест-2000, 1992

първа | предишна | 1 2 3 4 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)