ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Математика

Пашов, Илия. Математическа логика и някои въпроси на обучението по математика. София: Народна просвета, 1983

Постников, М. Теоремата на Ферма. София: Наука и изкуство, 1981

Проданов, Иван. Увод във функционалния анализ. София: Наука и изкуство, 1982

Славов, Койчо. Основни методи за решаване на задачи по алгебра. София: Народна просвета, 1967

Санилов, Грозьо и др. Нови срещи с коничните сечения. София: Народна просвета, 1988

Табов, Йордан. Хомотетията в задачи. София: Народна просвета, 1989

Бекер, Ф. и др. Формули и таблици по основните учебни дисциплини. Варна: Бит и техника, 2005

Тонов, Иван. Приложение на комплексните числа в геометрията. София: Народна просвета, 1988

Хонсбъргър, Рос. Остроумието в математиката. София: Наука и изкуство, 1982

Български математици. София: Народна просвета, 1987

първа | предишна | 1 2 3

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)